Tytuł projektu: „Innowacyjność technologiczna i produktowa – szansą na rozwój spółki na rynku krajowym i europejskim”Nr projektu: RPLB.01.05.01-08-0302/16-00
Priorytet 1: „Gospodarka i Innowacje”
Działanie: 1.5 „Rozwój sektora MŚP”
Poddziałanie 1.5.1: „Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne”
Całkowity koszt realizacji projektu: 5 913 695,04 PLN
Przyznana kwota dofinasowania : 2 172 215,65 PLN
Okres realizacji projektu: 03.10.2017 – 30.12.2021


Informacje o projekcie:


w dniu 03.10.2017 Lakos Sp. z o.o. podpisał z Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Lubuskiego – Alicję Makarską umowę nr RPLB.01.05.01-08-0302/16-00 o dofinansowanie projektu „Innowacyjność technologiczna i produktowa – szansą na rozwój spółki na rynku krajowym i europejskim”. Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Cele projektu:


Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dokonanie inwestycji w innowacje.

Cele szczegółowe:


1. Budowa obiektu o powierzchni 440 m2 na potrzeby kabiny lakierniczej i śrutowniczej
2. Zakup kabiny śrutowniczej o wymiarach 12m x 4m x 3m
3. Zakup kabiny lakierniczej o wymiarach 12m x 4m x 3m
4. Zakup wypalarki laserowej fiber o mocy 4 KW i wymiarach stołu roboczego 2000x4000 mm
5. Zakup prasy krawędziowej o nacisku 400 Ton i możliwości gięcia detali o dłg 6000 mm
6. Zakup automatycznej przecinarki taśmowej
7. Adaptacja obiektów na potrzeby malarni proszkowej
8. Zakup kompletnej malarni proszkowej o możliwości malowania detali o wymiarach 8200 mm x 2800mmx1500mm. Instalacja składa się z:

a. Myjnia chemiczna 4 zabiegowa

b. Piec – suszarka

c. Kabina lakierniczna

d. Piec do polimeryzacji

e. Stacja wody DEMI


9. Stworzenie nowych miejsc pracy